• +0504122470
  • helpdesk@tamk.fi

Avaimet

Käyttöoikeuden avoimiin rajapintoihin saa salaisella API-avaimella. Avaimella on oikeus käyttää kaikkia kulloinkin tarjolla olevia avoimen tiedon rajapintoja. Avain pyydetään sähköisellä lomakkeella.

Avainta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Avaimen tietoihin kirjataan kuvaus käyttötarkoituksesta ja kehittäjän yhteystiedot.