• +0504122470
  • helpdesk@tamk.fi

Tietoa kaikkien käytettäväksi TAMKista

Tampereen ammattikorkeakoulun tietoja on tuotu avoimen datan periaatteiden mukaisesti kaikkien saataville. Avoin data on haettavissa julkisen palveluväylän tarjoamien rajapintojen kautta.

Avoin data

Saatavilla oleva tieto on kaikkien hyödynnettävissä.

REST-rajapinnat

Data on helposti käsiteltävissä eri ohjelmointikielillä JSON-muodossa.

Mobiilisovellukset

Tarvittava tieto suoraan älylaitteissa.

Tiedotteet

Rajapintojen kuulumiset.